We komen misschien van verschillende schepen, maar nu bevinden we ons in dezelfde boot.

Martin Luther King

 

Het belang van goede samenwerking is voor de meeste organisaties wel duidelijk. Of het nou gaat om interne samenwerking tussen personen en afdelingen of de samenwerking met ketenpartners. In elk geval gaat het over individuen of organisaties die van verschillende schepen komen, maar zich vrijwillig of gedwongen bevinden op dezelfde boot.

Elke vorm van verandering in een organisatie zorgt ervoor dat onderlinge verhoudingen intern veranderen. Elk individu reageert hier op zijn eigen manier op. Dit soort veranderingen laat zich het beste begeleiden door een adviseur die weet hoe mensen op één lijn kunnen worden gebracht. Resultaatgericht samenwerken is immers iets heel anders dan elkaar gedogen in een arbeidsomgeving. LUGUS heeft zelf de expertise in huis om teams te begeleiden in resultaatgerichte samenwerking. 

In ketensamenwerking is een zorgvuldig evenwicht tussen gezamenlijk en indivdueel belang essentieel. LUGUS bewaakt in het proces van samenwerking het gezamenlijk belang. Dit geeft de deelnemers in een samenwerking de gelegenheid volledig hun eigen geluid te laten horen. Overeenkomsten en verschillen worden daarmee duidelijker. Dit komt de kwaliteit van de samenwerking ten goede.

 

 

Samenwerkingsprojecten

Steeds meer marktpartijen zetten stappen op het gebied van ketensamenwerking. Projecten worden samen met andere bedrijven opgepakt. Onafhankelijkheid is hierbij van belang.

 

Teamontwikkeling

Om een team in beweging te krijgen helpt het om gericht te coachen op overeenkomsten en verschillen. LUGUS zoekt samen met u naar de juiste vorm.

 

 

De Regierol

In de regierol bewaakt LUGUS het gezamenlijk belang en de gezamenlijke werkwijze.

 

Resultaatgericht samenwerken

Soms is niet duidelijk wat  bepalend is voor succes. Die zoektocht is gebaat bij externe expertise. Onafhankelijk en kennis van zaken is van belang. LUGUS beschikt daarover.