If your actions inspire others to dream more, learn more, do more and become more, you are a leader

John Quincy Adams

 

Sociale innovatie en duurzame inzetbaarheid van personeel zijn thema's die momenteel in de belangstelling staan. Voor veel bedrijven is niet volledig duidelijk wat beide thema's inhouden. Het is dan ook lastig om daar invulling aan te geven en de vruchten van te plukken.  Voorbeelden van activiteiten die vallen onder sociale innovatie en duurzame inzetbaarheid van personeel zijn:

 

Werknemers uitdagen zich te ontwikkelen.

Een goede werksfeer creëren.

Aandacht geven aan veiligheid.

Verbetering van bedrijfsprocessen.

Reduceren van de werkdruk.

 

LUGUS heeft veel ervaring met het begeleiden van ondernemers in de zoektocht naar mogelijke verbeterpunten en het in de praktijk brengen daarvan.

LUGUS beschikt over twee adviseurs die door Agentschap SZW zijn erkend. Zij zijn bevoegd adviezen uitbrengen op deze gebieden als hiermee subsidieregelingen gemoeid zijn die door Agentschap SZW worden uitgevoerd.

 

 

Personeelsaudits

Er zijn verschillende manier om te toetsen of daadwerkelijk aan doelstellingen is voldaan. Kwantitatief maar soms ook kwalitatief kan in een audit of onderzoek worden vastgesteld of gestelde doelen zijn bereikt.

 

Knelpuntenanalyse

Om inzicht te krijgen in de verbetermogelijkheden heeft LUGUS een knelpuntenanalyse ontwikkeld. In een overzichtelijke rapportage krijgt u een overzicht welke punten op te pakken.

 

 

Strategische personeelsplan

In de strategie staat bij veel ondernemingen niet in eerste instantie het personeel centraal. Eens wordt de noodzaak helder dat strategische personeelsbeleid kan zorgen voor continuïteit.

 

Implementatieproject

Acties vanuit de knelpuntenanalyse worden verwerkt in een implementatieplan. LUGUS beschikt over de ervaring en over de formats om dit op eenvoudige maar doeltreffende wijze te begeleiden.